Image by jack murrey

FK FENANS MESTEFISKARE

Här finner ni klubbens samtliga nuvarande ställning

STÄLLNING
INFORMATION

Mestefiskare är en årlig tävling som börjar 1 Januari och avslutas 31 December. Under ett helt år har ni möjlighet att registrera era fångster till fiskeregistratorn. Fångster som rapporteras skall följa reglerna i det upplåtna vattnet. Poängberäkning följer, dina 10 högst poänggivande fiskar läggs ihop efter avslutad tävling.

Poängexempel;
Du lyckas med bedriften att dra upp en abborre på 2 237gr, det svenska rekordet ligger på 3 150gr, beräkningen blir (2237/3150)*100, vilket ger dig en poäng på 71